Değerlerimiz

  • Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında,

Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda,

bütün öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak,

  • Onların bilgili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak,
  • Onlara geleceğin gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmaktır.