Fen Lisesi

ÖZEL EGE ALSANCAK FEN LİSESİ

Öğrenciyi merkez alan, eğitimin bir süreç olduğu,  yapılan hatalar telafisi için geriye dönüşün mümkün olmadığı,  kararlı ve doğru yöntemlerin uygulandığı bir anlayışımız var.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişmeleri için akademik, sanatsal, kültürel ve sportif yönden desteklemekteyiz.

                                                                                  

                                            AMACIMIZ

 • Yaşam boyu öğrenme
 • Teknoloji okuryazarı
 • Araştıran
 • Küresel Düşünebilen
 • Bilgi okuryazarı
 • Problem çözen
 • Sorgulayan
 • İletişime açık
 • Yaratıcı
 • Farklı dillerle iletişim kurabilen
 • Sorumluluk alan
 • Empati kurabilen
 • Sosyal olaylara duyarlı            

 

Alsancak Koleji Fen Lisemiz öğrencilerini akademik ve sosyal yönden üstün düzeyde yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu bağlamda öğrencilerimizin TÜBİTAK gibi çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği olimpiyat ve proje yarışmalarına katılımları sağlanır. Son sınıfta yoğunlaştırılan üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılır ve bu çalışmalar düzenli olarak yapılan konu tarama testleri ve deneme sınavları ile ölçülüp eksik kalan konuların giderilmesi için ek çalışmalar yapılır.
Alsancak Koleji Fen Lisesi öğrencileri ulusal ve uluslararası robot yarışmalarına yönlendirilerek pratik düşünceleri geliştirilir. Ayrıca öğrencilerimize bir çok üniversite gezileri düzenlenerek gelecekte okuyacakları okulları görme fırsatı verilir.