İlkelerimiz

  • Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimsemek
  • Türkiye Cumhuriyet’ine karşı görev ve sorumluluklarını bilip bunları davranış haline getirmek
  • İnsan haklarına ve anayasamızın ilkelere dayanıp, demokratik olmak
  • Ailesini, vatanını, milletini, bayrağını sevmek ve daima yüceltmeye çalışmak