Kurucu Temsilcisi Mesajı

Rifat DAĞDEMİR

Rifat DAĞDEMİR

Değerli Veliler,

 

Ege Alsancak Koleji olarak amacımız yetenekli, seçkin öğrencilerimizin özgür düşünen, liderlik üstlenebilen, toplum bilinci gelişmiş, geniş

bir dünya görüşüne sahip yurttaşlar olarak yetişmeleridir. Atatürk’ün dediği gibi:”En önemli görevimiz olan Milli Eğitim’de mutlaka başarılı olmak zorundayız. Ancak bu şekilde bir ulus aydınlığa kavuşabilir.” Biz, bu inanç ve yaklaşımla ana sınıfından liseye kadar tüm öğrencilerimize yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için gerek derslerde gerekse okulumuzun çeşitli bölümlerinde çok sayıda olanak sağlamaktayız.

Ege Alsancak Kolejini ayrıcalıklı kılan en önemli özellik, öğrencilerimizin çalışmaları ve başarmaları yolunda her zaman desteklenmesidir. Öğretmenlerimiz, derslerde öğrenci merkezli yaklaşımı benimseyerek her öğrencinin yeteneklerini geliştirmeyi ve onların yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmelerini hedefler.
Kurumumuz bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve öğrenim sürecine anlam katan bir okuldur. Ege Alsancak Koleji öğrenciye kendini bulma yolunda öncülük eder. Öğretmenlerimiz, her öğrenci için ayrı bir özen ve dikkatle, öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmek kaygısıyla çoklu zeka ve farklı bilgilerin yer aldığı okulumuzda çocuklarımızın okul başarısına önem veriyor, onlar için en iyi eğitim şartlarını sağlıyor ve onlarda öğrenme arzusunu uyandıran, entelektüel bir birikimin kapılarını açan, bilinçlerini harekete geçiren ve kendileri ve etraflarını çevreleyen dünya hakkındaki sorulara cevap vermelerine imkan veren modern bir eğitim anlayışının oluşması için gayret sarf ediyor.
Eğitim anlayışımızda, her çocuğun tek bir birey olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak her bir öğrenciyi ayrı ayrı ele alıp, her birine ayrı özen ve dikkati gösteriyoruz. Öğrencimizin yalnızca tek okul boyutuyla sınırlı kalması yerine bütün yeteneklerini değerlendirmeyi arzuluyoruz. Eğitim kadromuz, hümanist, bilimsel, kültürel, dilsel, fiziksel, ahlaki ve medeni değerlerin tam ve dengeli bir biçimde öğretilmesini içeren bir eğitim anlayışı sunmaktadır.
Deneysel yaklaşıma öncelik veren okulumuz, öğrenciyi kendi kendine yeten ve projesini gerçekleştiren bir birey olmasını sağlayan kültürel ve bilimsel faaliyetler sayesinde, teorik bilgilerle gerçek hayat arasında bir bağ kurmaya ve analitik düşünce tarzını benimsemeye yönlendirir.
Türkçe, İngilizce ve Fransızcanın yer aldığı 3 dilden oluşan dil öğretimimizin çeşitliliği, 21.yüzyıl bireylerini yetiştirmemize olanak sağlar. Gerçek eğitim evrensel olandır. Eleştirel bakış açısını benimseyen, sebep-sonuç ilişkilerini irdeleyen, bilimselliğin önemini vurgulayan anlayışımızla, öğrencilerimizi salt ezbere dayalı sistemden uzak tutarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve onları araştırmaya yönlendiren yöntemleri uygulamaya koymak için çalışıyoruz.
Okulumuz, öğrenciye bilgi aktarılan ve aynı zamanda ona kendini bulmasını sağlayarak, yönünü bulma konusunda öncülük eden bir yerdir. Eğitim kadromuz öğrencinin kişisel yönetim düşüncesini geliştirmeyi teşvik eder ve onu gelecekte bulunmak istediği konuma yönlendirir.
Sizleri bu çabamıza ortak olmaya kurumumuza davet ediyor, saygılar sunuyorum.

 

Rıfat DAĞDEMİR
Kurucu Temsilcisi