Home

Okul Öncesi Bölümü

Okul Öncesi Bölümü

Alsancak Koleji Ana Sınıfında amacımız; öğrencilerimizin gelişim evrelerinde araştıran, kendine güvenen, sorgulayan, farklı düşünebilen ve düşündüğünü aktarabilen bireyler olarak yetiştirilmesidir.

Erken çocukluk eğitiminde uygulanan farklı kuram “Sorgulayıcı Öğrenme” ilkesine dayalı sınıf ortamında araştıran, merak eden, iletişimci ve duyarlı bireyler olarak yetişmesine olanak tanır. Çocuklar sosyal etkinliklere katılarak sanatsal ve bedensel yönlerini de geliştirirler. Tüm bu programlar çocuğun kendi bireysel hızında öğrenmesine göre programlanmıştır.

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarını tespit ederek sarmal bir yapı içinde etkinlikleri birbirleriyle ilintili hale getirip belirleyici temalar doğrultusunda yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan, sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini destekleyen bir program hazırlamaktadır.

Hazırlanan program, her öğrencinin bireysel gelişimini ve öğrenmesini göz önünde bulundurarak uygun fiziksel koşullarda oyun metodu ile uygulanır ve öğrencilerimizin var olan yaratıcılığını geliştirmek amacıyla zengin materyal çeşitliliği sunar.