Sınıf Öğretmenliği Bölümü

 

İlkokul, çocukların bilimsel kavramları edindikleri, yazılı-sözlü ifade yeteneklerini geliştirdikleri, bir yandan kendilerini tanırken öte yandan sosyal rol modelleri tanıdıkları ve öğrenmeyi öğrendikleri bir dönemdir. Öğrenme ve öğretmenin merkezinde öğrenci yer alır ve öğretmenler, öğrencilerin anlam oluşturması için yol göstericidir. Öğrencilerin ön bilgileri değerlendirilerek hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgileri ve öğrenme tercihleri belirlenerek dersler çeşitlendirilir ve öğrenciler yeni deneyimlere, düşünmeye ve anlam oluşturmaya teşvik edilir.
Öğrencinin çalışma pratiği, tutum, davranış, beceri gelişimi ve derslerdeki başarısı her ders için ayrıntılı olarak ayrı ayrı ele alınır. İlerleme karnesi ile her dönem sonunda veliler bilgilendirilir. ”İlerleme Karnesi” öğrencilerin kişisel gelişimlerini, çalışma alışkanlıklarını ve derslerdeki başarılarını ayrıntılı olarak gösteren notsuz bir karnedir. Her dersin önemli kazanımlarını içerir.

Programlar dahilinde işlenen konular ve yapılan etkinliklerle ilgili, veli bilgilendirilmesi yapılarak iki haftada bir “Akademik Bülten” hazırlanır ve velilerimize gönderilir.

Ege Alsancak Koleji, araştıran, sorgulayan, ilkeli, düşünen, dengeli, dönüşümlü düşünen; akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de kendini ifade edebilen, duyarlı, değişim ve gelişime açık, ulusal ve uluslararası bilince sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.